Zwolse Keuzegids

Met de Zwolse Keuzegids willen we een bijdrage leveren aan de toestroom van leerlingen naar technische opleidingen. We willen op een aantrekkelijke manier de verschillende mogelijkheden laten zien van uiteenlopende keuzevakken, zowel in verbredend als verdiepend opzicht.

Project: Zwolse Keuzegids

We streven naar een mooi palet van circa twaalf keuzevakken. Stuk voor stuk inspirerende keuzevakken, gericht op de beroepspraktijk. “We zullen dus regelmatig de wijde wereld in gaan”, vertelt Bernard Koele, betrokken bij de ontwikkeling van de Zwolse Keuzegids. “Dus bedrijven bezoeken. Of we halen het bedrijfsleven onze lokalen in door het uitnodigen van gastsprekers.”

Volop in ontwikkeling

Op het moment zijn we deze druk aan het ontwikkelen. Het zijn enerzijds nieuwe keuzevakken, anderzijds geven we bestaande mogelijkheden een flinke make-over. Denk bijvoorbeeld aan keuzevakken als dronevliegen, robotica, elektrische voertuigen en lassen. Grote doel is om de keuzevakken zo vorm te geven dat het VMBO, MBO en bedrijfsleven met elkaar verbonden worden. Zo proberen we een doorlopende leerlijn te creëren.

Voordelen doorlopende leerlijn

Een doorlopende leerlijn heeft tal van voordelen. Het neemt drempels tussen de verschillende stappen weg en zorgt dat de overgang van VMBO naar MBO en MBO naar bedrijfsleven soepeler verloopt. We voorkomen zo bijvoorbeeld doublures in curriculum of leggen juist een uitstekende basis voor de leerling om de volgende stap te kunnen zetten zonder dat zij op vlakken bijgespijkerd dienen te worden om startklaar te zijn.

Keuzevak Dronevliegen

Een mooi voorbeeld is het keuzevak ‘Dronevliegen’, dat leerlingen in de bovenbouw van het VMBO kunnen kiezen. “Met Drone 1 dragen we zorg voor de brede oriëntatie”, stelt Koele. “We laten leerlingen lekker kijken of het iets voor hen is. Sluit het aan bij de interesse, kunnen ze Drone 2 volgen. Deze module is dusdanig verdiepend dat deze leerlingen op het MBO een flinke voorsprong hebben op degenen zonder deze kennis. We gaan vervolgens in gesprek met het MBO om te kijken naar vrijstellingen zodat de mogelijkheid ontstaat om op dat moment een ander vak te gaan volgen. Zo willen we zoveel mogelijk zaken op elkaar afstemmen.”

Inrichting keuzevakken

De inrichting van de keuzevakken is dus zowel oriënterend als verdiepend. De bedoeling is dat deze keuzevakken uiteindelijk gevolgd kunnen gaan worden door leerlingen van de bij TechThis aangesloten VO-scholen; Thorbecke Scholengemeenschap, TalentStad Beroepscollege en Greijdanus. “De keuzevakken zullen aangeboden worden op de scholen zelf, in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld op de Breman Academy) óf in ons Techlab op het voormalige Vishay-terrein aan de Ceintuurbaan.”