Vormgeven passende technische leeromgeving

Het doel van Sterk Techniekonderwijs is meer leerlingen enthousiasmeren voor technische beroepen. Dat willen we bereiken door een aantrekkelijk, inspirerend en innovatief lesaanbod te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen is de werkgroep PTL (passende technische leeromgeving) in het leven geroepen.

Project: Vormgeven passende technische leeromgeving

Samen maken we ons techniekonderwijs elke dag een beetje beter. Dat we op de goede weg zijn blijkt wel uit het prachtige Techlab op het voormalige Vishay-terrein: een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende VO-scholen en het mbo. Maar we willen meer. Het is onze ambitie om, naast het TechLab, eveneens een prikkelende leer – en werkomgeving op de scholen zélf te realiseren voor álle leerlingen: dus zowel voor jongens als meisjes.

De nieuwe leerweg

Het doel? “Uiteindelijk willen komen tot een vernieuwd curriculum voor de onderbouw BB/KBG/TL (de nieuwe leerweg) in de vorm van een Zwolse database met toffe technieklessen”, vertelt projectleider Jan ’t Hart. Want techniek is veelzijdig, biedt een mooie toekomst en er is veel geld mee te verdienen.