STOottroepen Techniek

STOottroepen Techniek is hét professionaliseringsprogramma voor docenten, instructeurs en praktijkopleiders. Samen zijn we hard aan het werk om de aansluiting tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. Het is een initiatief van de STO-regio’s Zwolle, Kampen en Noordwest Veluwe.

Project: Professionalisering docenten en instructeurs

Deze aansluiting – of beter gezegd: het gebrek daar aan – is een veelgehoorde constatering vanuit het bedrijfsleven. Leerlingen blijken na het afronden van hun opleiding lang niet altijd meteen in staat om werkzaamheden uit te voeren waar op de werkvloer om gevraagd wordt. Dat moet anders. En dat gáát anders. Want wij willen de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven opheffen.

Onderling overleg

“Ons plan is de verschillende betrokken partijen bij elkaar te zetten en een dialoog op gang te brengen”, vertelt projectleider Valery Geurtsen. “Dat gaan we op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door onder de noemer ‘Veldwerk’ bedrijfsbezoeken te organiseren voor docenten. Zij kunnen dan met eigen ogen zien waar in het veld om gevraagd wordt en gaan in gesprek met praktijkopleiders en mensen op de werkvloer. In onderling overleg kunnen we dan het curriculum tegen het licht houden.”

Doelstelling

Het uiteindelijk doel is dat over vijf jaar leerlingen van school komen met relevante kennis en vakmanschap. Neem voor meer informatie over STOottroepen Techniek eens een kijkje op de website: www.stoottroepentechniek.nl.
Hier kunnen geïnteresseerde bedrijven eveneens terecht om zich aan te melden. Momenteel werken we samen met innovatieve techniekbedrijven uit de regio’s Zwolle, Kampen en Noordwest-Veluwe.