Module werkgevers – en werknemers-vaardigheden

We willen onze leerlingen maar al te graag het werkveld insturen. Juist tijdens stages en bedrijfsbezoeken doen ze ontzettend leerzame ervaringen op, waar ze in de keuze voor een vervolgopleiding profijt van hebben. Wij willen hen daar met de module werknemersvaardigheden goed op voorbereiden.

Project: Module werkgevers – en werknemersvaardigheden

Stages, bedrijfsbezoeken en bijvoorbeeld onze eigen beroepensafari zijn voor onze leerlingen ontzettend belangrijk bij het kennis laten maken met het werkveld. Toch komt het regelmatig voor dat leerlingen helemaal niet goed voorbereid zijn op hun rol in bedrijven en organisaties. Dat is precies de reden voor ons om aan de slag te gaan met een module werknemersvaardigheden. Het is een uitdrukkelijke wens van het bedrijfsleven.

Drempels wegnemen

Zaken als leer – en werkmotivatie, zelfstandigheid, communicatie en stressbestendigheid zijn belangrijke pijlers. “Wij kunnen met onze module werknemersvaardigheden drempels wegnemen voor leerlingen”, vertelt Bernard Koele, betrokken bij de ontwikkeling. “Concreet kun je dan denken aan het schrijven van een sollicitatiebrief, representatief opstellen naar de werkgever, het voeren van telefoongesprekken, gedrag op de werkvloer.”

Win-winsituatie

Als wij onze leerlingen een beetje op weg helpen met deze basisvaardigheden ontstaat nog meer een win-winsituatie waarin alle betrokken partijen de vruchten plukken van de samenwerking. Voorheen werd deze kennis extern ingekocht, maar nu hebben we met verschillende VO-scholen uit de regio besloten de handen ineens te slaan en zélf een module te ontwikkelen. “Het zou mooi zijn wanneer nog meer scholen gaan deelnemen, zodat we onderling kennis en informatie kunnen gaan uitwisselen.”

Onze ambitie

De volgende stap is dat we aan de slag gaan met een module werkgeversvaardigheden, zodat we werkgevers eveneens goed voor kunnen bereiden op de komst van leerlingen. Dat is voorlopig nog even toekomstmuziek, maar alvast wel een hele mooie ambitie!