LOB-coachingprogramma

Het LOB-coachingprogramma is eigenlijk de rode draad tussen alle projecten van TechThis. Ons doel is leerlingen in het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) helpen bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Project: LOB-coachingprogramma

“Met een knipoog zeggen we wel eens: het liefste zien we dat alle leerlingen kiezen voor een toekomst in de techniek”, vertelt projectleider Bart van Kersbergen. “Hoewel dat natuurlijk een utopie is, willen we hen wel zo goed mogelijk bijstaan in het keuzeproces. Dát is loopbaanoriëntatie.”

De positieve kanten van techniek

Eén van de manieren om techniek op een positieve manier voor het voetlicht te krijgen is door leerlingen relevante ervaringen te laten opdoen. “We willen leerlingen zo goed mogelijk in contact brengen met techniek in het beroepenveld, bijvoorbeeld door het organiseren van bedrijfsbezoeken en stages. Daarnaast is de Zwolse Beroepensafari een mooie manier.”

Een ander punt van aandacht is de ouderbetrokkenheid. Hoe ouders kijken naar vervolgopleidingen bepaalt voor een groot deel de keuze van hun kinderen. “Thuis is het belangrijkste referentiekader”, stelt Van Kersbergen. “Niet voor niets dat we ouders meer willen betrekken bij school, bijvoorbeeld door loopbaangesprekken met de leerlingen vaker te voeren in aanwezigheid van de ouders.”

Tot slot is in het LOB-coachingprogramma aandacht voor het feit dat alles dat we aanbieden in het teken van TechThis laagdrempelig beschikbaar dient te zijn. Het houdt in dat we zaken als gastlessen en bedrijfsbezoeken zó inkleden dat het voor alle betrokken partijen eenvoudig uit te voeren en te faciliteren is.