Doorontwikkeling Techniektraject

Hoewel het techniektraject – waarbij mavo-leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap een dagdeel in de week les krijgen op Deltion – al tien jaar bestaat, liggen hier nog meer dan voldoende kansen. Het grote doel is de aansluiting op het MBO te optimaliseren.

Project: Doorontwikkeling Techniektraject

Om zo’n betere aansluiting te realiseren zitten de betrokken partijen van de verschillende scholen nu regelmatig met elkaar om tafel. Het is een ambitieus plan, weet projectleider Valery Geurtsen. “De uitstroom van mavo-leerlingen naar Deltion is ontzettend breed, verdeeld over drie colleges met allemaal vijf verschillende opleidingen. Daarom kijken we nu gezamenlijk naar de mogelijkheden, zoals het vormgeven van een nieuwe leerweg en ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. Dat is erg kansrijk.”

Optimale voorbereiding

Vanuit TechThis wordt gekeken waar onze leerlingen leerwinst kunnen behalen op het mbo. Dat kan dan resulteren in vrijstellingen of juist een verdiepend aanbod. Het techniektraject bereidt nu al goed voor op een vervolgopleiding aan het mbo, getuige de hoge doorstroomcijfer en de mogelijkheden om na het mbo een studie aan het hbo te gaan volgen. Nu is het zaak om een en ander nog verder te stroomlijnen.