Sterk Techniek Onderwijs

STO staat voor Sterk Techniek Onderwijs. 
Door de samenwerking met het bedrijfsleven maken wij technisch vmbo onderwijs beter, mooier en aantrekkelijker. We zijn al goed op weg om techniek op een boeiende manier voor het voetlicht te krijgen, getuige de diverse toffe projecten en initiatieven. Om al het moois op een goede manier de volledige aandacht te geven is het platform TechThis opgezet.

Online ontmoetingsplaats

Op deze site kunnen leerlingen, ouders, bedrijven en andere geïnteresseerden informatie vinden. Vanuit STO Zwolle zullen wij de website van TechThis gebruiken om het complete aanbod aan activiteiten en lesprogramma's te laten zien en iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Naast uitdagende lesprogramma's voor leerlingen in het vmbo heeft TechThis ook een innovatief aanbod voor de leerlingen van het basisonderwijs

Grote vraag naar technisch personeel

In de regio Zwolle is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Een activiteitenplan moet leerlingen interesseren voor het technische vmbo. In de mbo-techniek ontstaan in Overijssel de komende vier jaar ruim 14.000 vacatures, die met een uitstroom van nog geen 5.000 technici lang niet allemaal vervuld kunnen worden. In de regio Zwolle zijn 48.000 mensen werkzaam in een technisch beroep op een werkzame beroepsbevolking van 225.000 mensen. Er is een groot aantal vacatures voor technische beroepen.

De contactpersonen van TechThis

Greijdanus:
Allard Rozema
@ c.a.rozema@greijdanus.nl

Thorbecke:
Valery Geurtsen
@ v.geurtsen@ooz.nl

TalentStad Beroepscollege:
Bernard Koele
@ bkoele@talentstad.nl

Coördinator Bedrijfsbureau & Techlab:
Kea Broeksema - van der ~Vinne.
@ bedrijfsbureau@techthis.nl
M 06 50 26 66 65

Coördinator PR & communicatie:
Roline Kranenborg
@ communicatie@techthis.nl
M 06 53 46 82 50

Een initiatief van: