Ik ga
het
maken
# Techniek-onderwijs heeft de toekomst
Lachende jongen
Over ons

Over TechThis

Sterk techniek onderwijs

We kunnen ons voorstellen dat je niet precies weet waar STO voor staat. Graag leggen we je dat eerst even uit. STO staat dus voor Sterk Techniek Onderwijs.
Het is een landelijke subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om technisch VMBO-onderwijs - in samenwerking met het bedrijfsleven - beter, mooier en aantrekkelijker te maken. We zijn al behoorlijk op weg om techniek op boeiende manier voor het voetlicht te krijgen, getuige de vele prachtige projecten en initiatieven. Om al het moois op een goede manier de volledige aandacht te geven is het platform TechThis opgezet.

Naast een indruk van de projecten, verbinden wij de diverse partijen met elkaar en bieden wij lesmateriaal en e-learning modules aan. Tot slot vinden op de website de koppelingen met de drie deelnemende VO-scholen - te weten Thorbecke Scholengemeenschap, Greijdanus en TalentStad Beroepscollege - plaats en laten wij bedrijven aan het woord.

Hoge vraag technische personeel

In de regio Zwolle is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Een activiteitenplan moet leerlingen interesseren voor het technische vmbo. In het mbo-techniek ontstaan in Overijssel de komende vier jaar ruim 14.000 vacatures, die met een uitstroom van nog geen 5.000 technici lang niet allemaal vervuld kunnen worden. In de regio Zwolle zijn 48.000 mensen werkzaam in een technisch beroep op een werkzame beroepsbevolking van 225.000 mensen. Er is een groot aantal vacatures voor technische beroepen.

TechThis
TechThis is dé online ontmoetingsplaats van alle partijen die betrokken zijn bij Sterk Techniek Onderwijs (STO) Regio Zwolle. Op dit platform kunnen leerlingen, ouders, bedrijven en andere geïnteresseerden informatie vinden over het mooie project. Vanuit STO zullen wij de website van TechThis gebruiken om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Op het TechThis platform is het complete aanbod aan activiteiten en lesprogramma's te vinden. Naast uitdagende lesprogramma's, om met leerlingen in het VMBO bijvoorbeeld werknemersvaardigheden te oefenen, bestaat het TechThis-pakket ook uit een innovatief aanbod voor de PO-leerlingen. Je kunt je volledig laten informeren door de diverse werkgroepen, lessen plannen en aanvragen. Uiteraard biedt het jou de mogelijkheid in contact te komen met de diverse enthousiaste STO-collega’s. Schroom niet en stel je vraag of doe de aanvraag voor het geweldige (les)aanbod!

Activiteitenplan

In het activiteitenplan wordt per school een aanbod ontwikkeld, maar de meeste activiteiten zijn gericht op een lokaal aanbod. Een schoolaanbod bevat activiteiten die door de vo-scholen worden aangeboden. In het lokaal aanbod worden activiteiten opgenomen die een samenwerking, uitwisseling van mensen en middelen én uitwisseling van leerlingen teweeg zal brengen in de stad Zwolle. De activiteiten die bovenregionaal ontwikkeld worden, zullen zich richten op overkoepelende thema’s die meerdere regio’s aan elkaar verbinden.

De contactpersonen van TechThis

Greijdanus:
Allard Rozema
@ c.a.rozema@greijdanus.nl

Thorbecke:
Valery Geurtsen
@ v.geurtsen@ooz.nl

TalentStad Beroepscollege:
Arjan Hemmink
@ arhemmink@talentstad.nl

Voor vragen met betrekking tot bedrijven of cofinanciering:
Annemiek Brink
@ abrink@talentstad.nl

Coördinator Bedrijfsbureau & Techlab:
Kea Broeksema - van der ~Vinne.
@ bedrijfsbureau@techthis.nl
M 06 50 26 66 65

Coördinator PR & communicatie:
Roline Kranenborg
@ communicatie@techthis.nl
M 06 53 46 82 50

Een initiatief van: