Ontbijten voor het goede doel!

Deze maand waren LUX038~Deltion College en Techlab Zwolle~TechThis de organisatoren van het Ronald Mc Donald Business Breakfast. De Business Breakfastclub voor het Ronald McDonald Huis Zwolle is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen in Zwolle e.o.

In het Techlab Zwolle werden de bezoekers welkom geheten door het bestuur van de Breakfast Club. Valery Geurtsen, projectleider van TechThis gaf een overzicht van de verschillende activiteiten die onder de paraplu van TechThis georganiseerd worden. Jacqueline Diender, kwartiermaker van LUX038 gaf een uitleg over hét cross-sectorale techniekcentrum van regio Zwolle waaraan hard gebouwd wordt.

Naast de steun aan het huis is de netwerkbijeenkomst een mooie manier om bij de deelnemende bedrijven en instellingen meer over de organisaties te weten te komen en te kijken of er -in het geval van TechThis- voor scholen stageplekken, bedrijvenbezoeken, workshops, etc. te organiseren zijn